Klikom na sliku možete preuzeti publikaciju na svoj kompjuter :

 

p1Izloženi ste nasilju u partnerskom odnosu i tražite zaštitu od lekara, socijalnog radnika, policajca, tužioca i sudije?

Brošura sa informacijama za osobe koje traže zaštitu od nasilja u partnerskom odnosu. Vrlo korisna brošura sa konkretnim savetima.

p2Odgovori zdravstvenog sektora na nasilje u porodici: modeli intervencije koji obećavaju u primarnoj i materinskoj zdravstvenoj zaštiti

p2Health Sector Responses to Domestic Violence: Promising Intervention Models in Primary and Maternity Health Care Settings in Europe

p4Nasilje nad ženama, moja profesionalna odgovornost

Drugo izdanje Priručnika za praksu u zdravstvenim ustanovama

 

p6Nasilje nad ženama, moja profesionalna odgovornost

Prvo izdanje priručnika za praksu u zdravstvenim ustanovama

p7Nasilje u partnerskim odnosima i zdravlje

Istraživanje sprovedeno u saradnji sa SZO

p8Nasa tela i mi

Knjiga koju su pisale žene za žene :
- briga o sebi
- odnosi i seksualnost
- kontrola plodnosti
- rađanje...

p9  p10
Rodno uslovljeno nasilje i zdravlje žena - Flajer

p11Pravilan tretman žena koje su izložene nasilju u partnerskom odnosu - Poster