Edukacije

 • Održana su dva, dvodnevna, treninga za zdravstvene radnike iz 21.doma zdravlja iz Beograda i 10 gradova Srbije (2011.) pod nazivom: OTKRIJ, ZABELEZI, PRIJAVI: razvoj kapaciteta primarne zdravstvene zaštite za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene rodno udlovljenom nasilju.

 • Održan je Okrugli sto sa predstavnicima Uprava 25 domova zdravlja sa temom realizacije primene Posebnog protokola Ministarstva zdravlja na kojem je uzelo učešća 79 učesnika (2010.)

 • Održana su tri trodnevna ToT treninga za predstavnike domova zdravlja u skladu sa potpisanim spotazumima i po akreditovanom programu kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike (2010.) pod nazivom: Primena, u zdravstvenim ustanovama, Posebnog protokola za zaštitu i postupanje sa ženama izloženim rodno uslovljenom nasilju.

 • 982 zdravstvena radnika/ce obučeno za postupanje sa žrtvama rodno uslovljenog nasilja (547 osnovni nivo znanja/veština i 183 napredni nivo znanja i veština)

 • Organizovano i izvedeno 38 treninga treninga za zdravstvene radnike/ce (26 osnovnih i 12 naprednih), 2002.-2009. god.

 • 720 zdravstvenih radnika/ca obučeno za postupanje sa žrtvama rodno uslovljenog nasilja (547 osnovni nivo znanja/veština i 183 napredni nivo znanja i veština)

 • 3 TOT treninga o ženskom zdravlju za članice 12 ženskih grupa iz cele Srbije (2000.)

 • 42 aktivistkinje su stekle znanja i veštine za vodjenje javnih tribina i radionica o ženskom zdravlju (2000.)

Saradnja sa institucijama

1. Saradnja sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije

- Članice CPZŽ su dve od pet autorki/a Posebnog protokola Ministarstva zdravlja imnovane od strane Ministra zdravlja

2. Saradnja sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku, Upravom za rodnu ravnopravnost i Projektom SRZN

- Tim CPZŽ u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, Upravom za rodnu ravnospravnost i Projektom za borbu protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja (SRZN) realizovala je dva projekta u 2010. i 2011. godini.
- Štampan je Poseban protokol Ministarstva zdravlja Republike Srbije za postupanje i zaštitu žena koje su izložene nasilju(2011.)
- Organizovana je i održana prva Konferencija pod nazivom: „Žene, nasilje i zdravlje“ (2011.)

3. Institut za sudsku medicinu, Medicinski fakultet, Beograd za studente medicine –„Profesionalna odgovornost zdravstvenih radnika u otkrivanju i dokumentovanju nasilja nad ženama“(2004.-2008.)

- Kreacija Obrasca za dokumentovanje rodno uslovljenog nasilja u zdravstvenom sistemu. Obrazac je prihvaćen od strane Ministarstva zdravlja i sastavni je deo Posebnog protokola Ministarstva zdravlja Republike Srbije za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju namenjen zdravstvenim radnicima za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju. Dve članice Centra su učestvovale u pisanju tog dokumenta kao akreditovane članice radne grupe od strane Ministra zdravlja. Sam Obrazac je predložen i u procesu je prihvatanja da bude uvršten kao sastavni deo svakodnevne medicinske dokumentacije (2005./2006.).
- Institut za socijalnu medicinu, Medicinski fakultet, Beograd – „Rodno uslovljeno nasilje“ u okviru redovnih vežbi za studente medicine (2004.-2008.)
- Kreacija nacrta predloga dokumenta «Akcioni plan za očuvanje i unapređenje zdravlja žena u Republici Srbiji za period 2005.-2010. godina» koji je u celosti integrisan u NAP (2006.).

Saradnja sa domovima zdravlja

 • Potpisana 22 Sporazuma o saradnji sa domovima zadrvalja iz deset gradova u Srbiji o saradnji u realizaciji primene Posebnog protokola Ministarstva zdravlja, a kroz sprovođenje akreditovanh programa (2010.)

 • Pilotiranje Obrasca za dokumentovanje rodno uslovljenog nasilja u 12 Domova zdravlja u Srbiji (2002.)

 • Izrada Predloga modela intevencija za žrtve rodno uslovljenog nasilja. Oba dokumenta su rađena u saradnji i procenjivana od strane stručnjaka ( Institut zasudsku medicinu, Medicinskog fakulteta,Beograd i 12 Domova zdravlja)- 2003.

 • Model dobre prakse implementiran u 12 Domova zdravlja (rutinski skrining, dokumentovanje, intervencije, multi sektorska saradnja)

 • Osnovani su timovi za otkrivanje i dokumentovanje rodno uslovljenog nasilja u 12 Domova zdravlja na teritoriji Republike Srbije (183 članice/a) – 2006.

 • 1997 Obrazaca za dokumentovanje nasilja popunjeno je i analizirano – 2006.

 • Održano 144 redovnih sastanaka sa osobljem 12 Domova zdravlja i predstavnika/ca institucija lokalne zajednice (centri za socijalni rad, policija, opština) – 2006./2007.

Istraživanja

1. Odgovori zdravstvenog sektora na nasilje u porodici: modeli intervencije koji obećavaju u primarnoj i materinskoj zdravstvenoj zaštiti  u Evropi (2011.): http.//diverhse.euhttp.//diverhse.org ;

2. Istraživanja SZO za Srbiju o prevalenci nasilja/vrsta i zdravstvenim posledicama u partnerskim odnosima (WHO Multi-country Study on Women’s Health and Violence Against Women, 2003 - 2005): www.who.int/gender/en

3. Procena potreba korisnica zdravstvenih usluga primarne zdravstvene zaštite (2006):

4. Procena stavova zdravstvenih radnika/ca o rodno uslovljenom nasilju (2006):

Akreditacije

Postignuta je AKREDITACIJA za dva edukativna programa kontinuiranog stručnog usavršavanja za zdravstvene radnike/ce po Odluci Zdravstvenog saveta Srbije 2010./2011. i 2011./2012 godine.

 1. Primena Posebnog protokola, u zdravstvenom sektoru, za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene rodno uslovljenom nasilju - po Odluci Zdravstvenog saveta Srbije br. 153 -02-1685/2011-02 pod rednim brojem A-1-2265/11, kao kurs prve kategorije koji za učesnike/ce donosi 6 bodova

 2. Uvažavanje specifičnosti egzistencije dvostruko i višestruko diskriminisanih žena u zdravstvenim službama - po Odluci Zdravstvenog saveta Srbije br. 153 -02-1685/2011-02 i rednim brojem A-1-2338/11 , kao kurs prve kategorije koji za učesnike/ce donosi 6 bodova

Publikacije

Nasilje u partnerskim odnosima i zdravlje - publikacija o rezultatima istraživanja u okviru SZO studije:
1. Multi-country study on Women’s Health and Domestic Violence against Women
2. Nasilje nad ženama moja profesionalna odgovornost
3. Naša tela, mi, prevod kultne knjige o zdravlju žena (Our Bodies, Ourselves; Boston Women’s Health Collective)
4. Novi reklamn-edukativni materijal namenjen ženama izloženim rodno uslovljenom nasilju korisnicama usluga domova zdravlja, a koji stoji u 21. domu zdravlja širom Srbije – posteri (1200 kom.) i lifleti (7000 kom)
5. Brošura: Izloženi ste nasilju u partnerskom odnosu i tražite zaštitu od lekara, socijalnog radnika, policajca, tužioca i sudije?
6. Odgovori zdravstvenog sektora na nasilje u porodici: modeli koji obećavaju u primarnoj i materinskoj zdravstvenoj zaštiti u Evropi – sažetak istraživanja u kome je CPZŽ učestvovao u okviru DAPHNE III

Predavanja

Serija predavanja po pozivu raspon godina od 2000. do 2009.:

 • OSCE za članica/ve focal point „Rod, jednakost i zdravlje“,

 • CIDA za članice/ve Društva za javno zdravlje republike Srbije „Rodni pristup zdravlju“,

 • Beogradski fond za političku izuzetnost u okviru Programa Jačanje kapaciteta skupštinskih odbora u parlamentu Republike Srbije – „Rod, siromaštvo, zdravlje“

 • Institut za sudsku medicinu, Medicinski fakultet, Beograd za studente medicine – „Profesionalna odgovornost zdravstvenih radnika u otkrivanju i dokumentovanju nasilja nad ženama“

 • Institut za socijalnu medicinu, Medicinski fakultet, Beograd – „Rodno uslovljeno nasilje“ u okviru redovnih vežbi za studente medicine

Ostali relevantni podaci

 • Direktorka CPZŽ je učestvovala, kao govornica, na 40. godišnjici OBOS-a oktobra 2011. u Bostonu, SAD

 • U novembru 2011. direktorka CPZŽ je učestvovala na završnoj Konferenciji istraživačkog projekta DAPHNE III, pod nazivom „Odgovori zdravstvenog sektora na nasilje u porodici: modeli koji obećavaju u primarnoj i materinskoj zdravstvenoj zaštiti u Evropi“ u Londonu.

 • Direktorka CPZŽ dva puta je bila pozvana od strane SZO kao privremena savetnica na definisanju konačnog teksta celokupne Multi-country study (Bellagio, Italija 2004) i na razradi daljeg korišćenja i razrade podataka iz baze podataka iz iste studije (Morges, Švajcarska 2008).