Učešće na na događaju Incest Trauma Centra “OTKLJUČAJ BUDUĆNOST DETETA!”

Centar za promociju zdravlja žena (CPZŽ) imao je zadovoljstvo i čast da 18. novembra 2016. na Evropskom danu zastite dece od seksualnog nasilja, uzme aktivno učešće u događaju pod nazivom “OTKLJUČAJ BUDUĆNOST DETETA!”. Na ovom događaju Incest Trauma Centar - Beograd javno je predstavio Obrazovne pakete za učenje o temi seksualnog nasilja nad decom namenjenih vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Srbiji. Događaj je održan u Svečanoj sali Rektorata, Beogradskog univerziteta. Incest Trauma Centar - Beograd Obrazovne pakete je kreirao u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja, a među govornicima su bili nastavnici, poslanici Parlamenta Srbije, Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Ženske parlamentarne mreze koji su doprineli ovoj izuzetno važnoj promeni u oblasti obrazovanja u najboljem interesu deteta.

Ovim korakom od sada deca i mladi u Srbiji uče o temi seksualnog nasilja nad decom kroz redovan postojeći nastavni plan i program od vrtića, preko osnovne do srednje skole. Specifičnost Obrazovnih paketa je da tokom redovnog školovanja svojim sadržajem prate korak po korak dete koje će od sada o temi seksualnog nasilja (Obrazovni paket za predskolske ustanove, roditelje i staratelje) i u 10 predmeta u osnovnim i srednjim školama (Obrazovni paket za osnovne i srednje skole),

Dr. Stanislava Otašević, direktorka CPZŽ, učestvovala je u pripremi materijala za predmet Biologija i napisala priloge: Nasleđivanje pola, Nasledne bolesti vezane za pol, Nega organa za razmnožavanje, Oboljenja i lečenje reproduktivnih organa i Oplođenje i trudnoća. Takođe je bila i ko-autorka u poglavlju „Sve što ste uvek želeli da saznate o seksualnosti , a niste imali prilike da pitate“. U skaldu sa napisanim prilozima u okviru Obrazovnih paketa temama Dr. S. Otašević je govorila o značaju razvijanja i unapređenja znanja mladih o reproduktivnom i seksualnom zdravlju u okviru obrazovnog sistema.

Bliže, sa obrazovnim paketima možete se upoznati preko linkova:

 

Obrazovni paket za predskolske ustanove, roditelje i staratelje

http://incesttraumacentar.org.rs/files/2016/MPNTR-ITC_Obrazovni_paket_za_vrtice_2016.pdf

 

Slajdovi uz Obrazovni paket za predskolske ustanove

http://incesttraumacentar.org.rs/files/2016/MPNTR-ITC_2016_Slajdovi_Obrazovnog_paketa_za_vrtice_2016.pdf

 

Obrazovni paket za osnovne i srednje skole

http://incesttraumacentar.org.rs/files/2016/MPNTR-ITC_Obrazovni_paket_za_osnovne_i_srednje_skole_2016.pdf

 

Zdravi izbori za decu” – Komplementaran resurs Obrazovnim paketima za predskolske ustanove i skole

http://incesttraumacentar.org.rs/files/2016/MPNTR-ITC_ZDRAVI_IZBORI_ZA_DECU_2016.pdf

 

SAL_9476.JPGSAL_9502.JPG

  SAL_9656.JPG