Saradnja sa Sekcijom za socijalnu medicinu Srpskog lekarskog društva (SLD)

U saradnji i na poziv Sekcije za socijalnu medicinu SLD, edukativni tim Centra za promociju zdravlja žena (Dr. Stanislava Otašević, Prof.Dr.Viktorija Cucić i Prof. Slobodan Savić), u svojstvu predavača/čica, učestvovao je na redovnom sastanku Sekcije održanom u Beogradu 08.06.2016. godine. Tema sastanka je bila „Nasilje nad ženama“, a program je akreditovan, kao domaći kurs prve kategorije u okviru KE, kod Zdravstvenog saveta Srbije. Ostali predavači se bile Prof. Dr. Snežana Simić, Doc. Dr. Bosiljka Đikanović i Dr. Mirjana Živković Šulović.