Saradnja sa Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr. Milan Jovanović Batut“

U okviru saradnje sa IZJZS Batut i CPZŽ ostvareni su značajni napretci na pravnoj formalizaciji zdravstvene dokumentacije i evidentiranja zdravstvenih posledica rodno zasnovanog nasilja . Obrazac za evidentiranje i dokumentovanje nasilja (sastavni deo Posebnog protokola Ministastva zdravlaja Republike Srbije za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju postao je sastavni deo Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravlja. Početak primene Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva je 01.01.2017. Softver koji je kreirao i pilotirao CPZŽ za evidentiranje zdravstvenih posledica rodno zasnovanog nasilja uzet je kao baza u izradi jedinstvenog informativnog sistema za beleženje zdravstvenih posledica rodno zasnovanog nasilja.