Saradnja sa Međunarodnim komitetom za izbeglice - IRC

 

Na poziv IRC, Kancelarije u Beogradu, CPZŽ u saradnji sa Incest Trauma Centrom – Beograd, održao je trodnevni trening u Beogradu (16. - 18.05.2016). Program treniga je obuhvatio: razumevanje rodno zasnovanog nasilja; ulogu zdravstvenog sektora na rodno zasnovano nasilje sa naglaskom na seksualno nasilje; prepoznavanje i dokumentovanje rodno zasnovanog nasilja; razumevanje seksualnog nasilja nad decom - rad i postupanje sa decom i pomoć pružaocima usluga. Cilj treninga je bio da se učesnici što potpunije upoznaju i steknu znanja i veštine o temi predviđenoj treningom.Trening su sprovele tri trenerke: Dr. Stanislava Otašević, Dr. Ljiljana Bogavac i Dušica Popadić, psihološkinja. Trening je podržan sa jednim priručnikom „Odgovor zdravstvenog sektora na rodno zasnovano nasilje“ i knjigom „Nacionalna studija o društvenom značaju seksualnog zlostavljanja dece u Republici Srbiji“, hendautima i ostalim materijalm i tehnikom koje je program treninga zahtevao.