Akreditacija kontinuirane medicinske edukacije (KME), Zdravstveni savet Srbije

 

Centar za promociju zdravlja žena (CPZŽ) akreditovao je kod Zdravstvenog saveta Srbije program pod nazivom „Unapređenje odgovora zdravstvenog sektora na rodno zasnovano nasilje“. Kurs je akreditvan pod evidencionim brojem A-1-872/1. Akreditovani program spada u kategoriju domaćeg kursa prve kategorije i učesnicima donosi 6 bodova. Program KME traje tri dana i sprovodi ga tim za edukaciju CPZŽ. Koji čine: Prof. V. Cucić, Prof. S. Savić, Dr. Ljiljana Bogavac, Dušica Popadić-psihološkinja i Dr. Stanislava Otašević, direktorka CPZŽ. Centar za promociju zdravlja žena organizuje i komercijalne treninge za zdravstvene ustanove i zainteresovane pojedince/ke.