Aktivnosti ostvarene u 2015. godini

Centar za promociju zdravlja žena (CPZŽ) ima zadovoljstvo da predstavi aktivnosti koje je sproveo tokom 2015. godine:

1. Revizija programa i materijala za potrebe edukacije zdravstvenog sektora u Srbiji pod naslovom „Odgovor zdravstvenog sektora na rodno zasnovano nasilje – Vodič za zdravstvene radnike/ce“. Materijal je izrađen po uzoru na UNFPA/WAVE paket „Jačanje odgovora zdravstvenog sektora na rodno zasnovano nasilje u Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji“, a prema poslednjim međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. Cilj programa je unapređenje znanja i veština zdravstvenih radnika/ca u Srbiji, koji neposredno pružaju zdravstvene usluge, ali i rukovodstava zdravstvenih usluga od čije dobre i usklađene saradnje zavisi unapređenje i poboljšanje odgovora zdravstvenog sistema na rodno zasnovano nasilje.
Proces izrade programa i materijala je podržan od strane Kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) u Srbiji.
Svi materijali, predviđeni programom za edukaciju zadravstvenih radnika/ca uključujući Vodič za zdravstvene radnike/ce – Odgovor zdravstvenog sektora na rodno zasnovano nasilje dostupni su na:
https://drive.google.com/file/d/0B_Arpye6oMqnNVQ5ZjVZWVRSZHc/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/open?id=0B_Arpye6oMqnfklqNVJxTVJkN0lpM0R5aXMycU9tY1BydlByLVFrVUFRb1F5S29McU16M3c 

2. Nacionalna studija o društvenom problemu seksualnog zlostavljanja dece. CPZŽ je od januara do oktobra 2015.godine, kao deo tima Nacionalne studije, učestvovao u izradi instrumenata za istraživanje, sprovođenju i izradi prve Nacionalne studije o društvenom problemu seksualnog zlostavljanja dece Republici Srbiji.Tim Nacionalne studije činili su Incest Trauma Centar – Beograd, Centar za promociju zdravlja žena i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (Jedinica za prevenciju nasilja / u daljem tekstu: Grupa za zaštitu od nasilja i diskriminacije). Opšti cilj Nacionalne studije je bio procena veličine prisutnosti seksualnog nasilja nad decom i mladima u Srbiji, kroz definisanje incidence i prevalence u ciljanoj grupaciji školske dece. Pored ošteg cilja Nacionalna studija usmerena je i prema donosiocima odluka u oblasti zaštite i brige o deci, kojima pruža naučno zasnovanu argumentaciju za reagovanje od strateških, preko zakonskih, obrazovnih i drugih reformi do konkretnih preventivnih i terapijskih intervencija.
Nacionalna studija je urađena na reprezentativnom uzorku od 2053 dece uzrasta od 10 do 18 godina iz 97 škola, 61 osnovne i 36 srednjih škola iz 51 grada u Srbiji.
Tekst celokupne Nacionalne studije možete naći ovde.

3. Konsultativni sastanak u cilju procene adaptiranog edukativnog programa i njegove praktične primene u okviru edukacije zdaravstvenog sektora Srbije. U organizaciji Kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) u Srbiji i učešće CPZŽ kao programskog partnera, ovaj sastanak održan je 5. oktobra 2015. u Beogradu. Sastanku je prisustvovalo 29 prdstavnika/ca relevantnih institucija (Ministarstvo zdravlja, Zaštitnik građana, Institut za majku i dete IJZ Batut, Koordinaciono zelo za rodnu ravnopravnost, Medicinski fakultet Beograd, Medicinski fakultet Novi Sad, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, Institut za mentalno zdravlje, poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova, Incest Trauma centar i SKGO). Učesnice i učesnice su se složili da je paket dobro adaptiran i održiv tako da ga treba koristiti za dalje edukacije zdravstvenih radnika/ca, ali i kao literaturu u nastavi na meidcinskim fakultetima u Srbiji.

Više podataka možete naći ovde.

4. Strategija u obrazovanju za sprečavanje seksualnog zlostavljanja dece u Republici Srbiji. Prva Nacionalna studija poslužila je kao osnov za izradu prve Strategije u obrazovanju za sprečavanje zlostavljanja dece u Republici Srbiji. U izradi ove Strategije učestvovalle su Biljana Lajovic, Smiljana Grujic i Gordana Medenica iz Ministarstva prosvete RS, Dr Ljiljana Bogavac, Dusica Popadic i Snjezana Mrse iz Incest Trauma Centra - Beograd i Dr. Stanislava Otašević iz Centra za promociju zdravlja žena. U prvoj Strategiji u obrazovanju uzele ucesce 553 osobe u Javnoj raspravi odrzanoj u 11 gradova u cilju izrade Strategije u obrazovanju (od toga 161 ucenik/ca), kao i drzavne ustanove i organizacije, pojedinke i pojedinci koji su dostavili svoje sugestije i komentare na Nacrt Strategije.

5. Treninzi za zdravstvene radnike/ce u izbegličkim centrima. Centar za promociju zdravlja žena, održao je tri radionice u izbegličkim centrimaid, Vranje i Preševo). Cilj radionica je bio da se pružaocima zdravstvenih usluga u izbegličkim centrima, prenese sažeto i praktično znanje vezano za rodno uslovlejno nasilje i njegove zdravstvene posledice u vanrednim situacijama. CPZŽ je pripremio program radionica zasnovan na materijalu za edukaciju zdravstvenih radnika/ca o rodno zasnovanom nasilju, intervencijama i prevenciji u uslovima migrantske krize. Svaka radionica je trajala tri sata, a ukupan broj učesnika/ca na radionaicama je bio 99.

Više podataka možete naći ovde.

pre 6

6. Učešće na UN Konferenciji Zaustaviti nasilje nad ženama – Izgradnja napretka na ubrzanju promena, Istanbul, 9 – 10, decembar, 2015.godine. Na ovaj sastanak pozvana je da učestvuje Dr.Stanislava Otašević, direktorka CPZŽ, kao panelistkinja na sesiji pod nazivom „Sveobuhvatne multisktorske usluge ženama koje su preživele nasilje“. Konferencija je održana u organizaciji UN Women i Populacionaog fonda Ujedinjenih nacija (UNNFPA). Cilj je bio da se sa eksperatima i ekspertkinjama vodećih agencija Ujedinjenih nacija razmotre podaci i najbolje prakse, iz celog sveta, u cilju prevencije i suzbijanja nasilja nad ženama. Konferenciji je prisustvovalo preko 150 učesnika/ca iz preko 40 zemalja članica Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope, agencija ujedinjenih nacija, akademskih institucija i nevladinih organizacija. Sadržina Konferencije bila je usmerena ka identifikaciji izazova i obnavljanju mobilizacije političke posvećenosti da se prekine pandemija nasilja nad ženama i devojčicama.
Više podataka o konferenciji mogu se naći ovde.

end violence

7. Radionice u okviru projekta “Zdravka”. Centar za promociju zdravlja žena (CPZŽ), kao član NALOR-a (Nacionalne asocijacije lečenih od raka) i u saradnji sa Društvom za borbu protiv raka Sombor, uključio se u akciju prevencije raka dojke, koji se sprovodi pod nazivom „Zdravka“.

Cilj projekta, kojim se rukovodio i CPZŽ, bio je rad na prevenciji raka dojke u seoskim sredinama, putem održavanja edukativnih radionica.

CPZŽ je svoje aktivnosti obavio u okviru semi-ruralnih sredina beogradskih prigradskih opština (Grocka, Sopot, Obrenovac i Lazarevac). O značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, kao i o samom projektu „Zdravka“ informaciju je potencijalno dobilo oko 130.000 osoba, od kojih je 68.000 žena. Distribucijom lifleta CPZŽ o mamografiji direktno je obavešteno 4.250 žena koje se leče u lokalnim domovima zdravlja. Isticanjem postera o održavanju radionice, takođe, je postignuta vidljivost i popularizacija značaja i aktivnosti projekta. Rad na edukaciji žena i opšte poulacije izuzetno je značajan jer daje značajan doprinos prevenciji raka dojke u Republici Srbiji.

Ovakav način rada doprinesi, takođe i poboljšanju stanja u efikasnoj zdravstvenoj zaštiti, kroz edukaciju i motivaciju žena da brinu o svom zdravlju.

Postignuti rezultati daju podsticaj daljem razvoju i rastu CPZŽ u periodu koji sledi.