Učešće na na događaju Incest Trauma Centra “OTKLJUČAJ BUDUĆNOST DETETA!”

Centar za promociju zdravlja žena (CPZŽ) imao je zadovoljstvo i čast da 18. novembra 2016. na Evropskom danu zastite dece od seksualnog nasilja, uzme aktivno učešće u događaju pod nazivom “OTKLJUČAJ BUDUĆNOST DETETA!”. Na ovom događaju Incest Trauma Centar - Beograd javno je predstavio Obrazovne pakete za učenje o temi seksualnog nasilja nad decom namenjenih vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Srbiji. Događaj je održan u Svečanoj sali Rektorata, Beogradskog univerziteta. Incest Trauma Centar - Beograd Obrazovne pakete je kreirao u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja, a među govornicima su bili nastavnici, poslanici Parlamenta Srbije, Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Ženske parlamentarne mreze koji su doprineli ovoj izuzetno važnoj promeni u oblasti obrazovanja u najboljem interesu deteta.

Ovim korakom od sada deca i mladi u Srbiji uče o temi seksualnog nasilja nad decom kroz redovan postojeći nastavni plan i program od vrtića, preko osnovne do srednje skole. Specifičnost Obrazovnih paketa je da tokom redovnog školovanja svojim sadržajem prate korak po korak dete koje će od sada o temi seksualnog nasilja (Obrazovni paket za predskolske ustanove, roditelje i staratelje) i u 10 predmeta u osnovnim i srednjim školama (Obrazovni paket za osnovne i srednje skole),

Dr. Stanislava Otašević, direktorka CPZŽ, učestvovala je u pripremi materijala za predmet Biologija i napisala priloge: Nasleđivanje pola, Nasledne bolesti vezane za pol, Nega organa za razmnožavanje, Oboljenja i lečenje reproduktivnih organa i Oplođenje i trudnoća. Takođe je bila i ko-autorka u poglavlju „Sve što ste uvek želeli da saznate o seksualnosti , a niste imali prilike da pitate“. U skaldu sa napisanim prilozima u okviru Obrazovnih paketa temama Dr. S. Otašević je govorila o značaju razvijanja i unapređenja znanja mladih o reproduktivnom i seksualnom zdravlju u okviru obrazovnog sistema.

Bliže, sa obrazovnim paketima možete se upoznati preko linkova:

 

Obrazovni paket za predskolske ustanove, roditelje i staratelje

http://incesttraumacentar.org.rs/files/2016/MPNTR-ITC_Obrazovni_paket_za_vrtice_2016.pdf

 

Slajdovi uz Obrazovni paket za predskolske ustanove

http://incesttraumacentar.org.rs/files/2016/MPNTR-ITC_2016_Slajdovi_Obrazovnog_paketa_za_vrtice_2016.pdf

 

Obrazovni paket za osnovne i srednje skole

http://incesttraumacentar.org.rs/files/2016/MPNTR-ITC_Obrazovni_paket_za_osnovne_i_srednje_skole_2016.pdf

 

Zdravi izbori za decu” – Komplementaran resurs Obrazovnim paketima za predskolske ustanove i skole

http://incesttraumacentar.org.rs/files/2016/MPNTR-ITC_ZDRAVI_IZBORI_ZA_DECU_2016.pdf

 

SAL_9476.JPGSAL_9502.JPG

  SAL_9656.JPG

Trening za zdravstvene radnike

 

Centar za promociju zdravlja žena u saradnji sa UNFPA održao je, od 06.10. – 08.10. 2016. godine, akreditovani trening za zdravstvene radnike sa temom „Unapređenje odgovora zdravstvenog sektora na rodno zasnovano nasilje“. Trening je održan u Beogradu, u prostroijama hotela „Park“.

Skup su otvorile Dr. Vesna Knjeginjić, zamenica Ministra zdravlja Republike Srbije, gospođa Marija Raković (UNFPA) i Dr. Stanislava Otašević (CPZŽ).

Program treninga bio je namenjen unapređenju odgovora zdravstvenog sistema na

rodno zasnovano nasilje i rezultat je saradnje i partnerstva Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (United Nations Population Fund – UNFPA), Evropske mreže žena protiv nasilja (Women Against Violence Europe – WAVE) i Centra za promociju

zdravlja žena (CPZŽ), čiji je zajednički cilj da se daju smernice koje će obezbediti održiva rešenja u poboljšanju odgovora zdravstvenog sistema u okviru ovog problema. Cilj smernica je unapređenje znanja i veština zdravstvenih radnika/ca u Srbiji, koji neposredno pružaju zdravstvene usluge, ali i rukovodstava zdravstvenih usluga od čije dobre i usklađene saradnje zavisi unapređenje i poboljšanje odgovora zdravstvenog sistema na rodno zasnovano nasilje. Program je obuhvatio sledeće edukativne module: Rodno zasnovano nasilje, Uloga zdravstvenog sistema u odgovoru na rodno zasnovano nasilje, Postupanje u okviru zdravstvenog sistema sa ženom koja je preživela rodno zasnovano nasilje, Multisektorska saradnja, Zakonski okvir zaštite žena od rodno zasnovanog nasilja u Republici Srbiji, Iskustvo Zastitnika gradjana u (ne) postupanju zdravstvenog sistema kod postojanja rodno zasnovanog nasilja i Načini primene stečenih znanja od strane učesnica/ka seminara o zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja.

Program treninga izveli su: Prof. Dr. Viktorija Cucić, prof.Dr. Snežana Simić, Prof. Dr. Slobodan Savić, gospođa Nataša Jović i gospođa Snježana Mrše.

Pored radnih materijala učesnici/ce su dobili i štampanu verziju priručnika i priloga pod nazivom „ Odgovor zdravstvenog sektora na rodno zasnovano nasilje – Vodič za zdravstvene radnike/ce“.

2.ULOGA ZDRAVSTVENOG SISTEMA U ODGOVORU

Na treningu su učestvala 22. zdravstvena radnika/ce (lekari/ke opšte, socijalne i urgentne medicine, medicinske sestre, babice, socijalni radnici i jedna pravnica) iz 12 različitih zdravstvenih ustanova iz Srbije.

Učesnici/ce su održani trening ocenili srednjom ocenom 4.87.

 

161006_UNFPA_Park_014.JPG

161007_UNFPA_Park_058.JPG

161008_UNFPA_Park_020.JPG 161008_UNFPA_Park_118.JPG

Saradnja sa Sekcijom za socijalnu medicinu Srpskog lekarskog društva (SLD)

U saradnji i na poziv Sekcije za socijalnu medicinu SLD, edukativni tim Centra za promociju zdravlja žena (Dr. Stanislava Otašević, Prof.Dr.Viktorija Cucić i Prof. Slobodan Savić), u svojstvu predavača/čica, učestvovao je na redovnom sastanku Sekcije održanom u Beogradu 08.06.2016. godine. Tema sastanka je bila „Nasilje nad ženama“, a program je akreditovan, kao domaći kurs prve kategorije u okviru KE, kod Zdravstvenog saveta Srbije. Ostali predavači se bile Prof. Dr. Snežana Simić, Doc. Dr. Bosiljka Đikanović i Dr. Mirjana Živković Šulović.   

Saradnja sa Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr. Milan Jovanović Batut“

U okviru saradnje sa IZJZS Batut i CPZŽ ostvareni su značajni napretci na pravnoj formalizaciji zdravstvene dokumentacije i evidentiranja zdravstvenih posledica rodno zasnovanog nasilja . Obrazac za evidentiranje i dokumentovanje nasilja (sastavni deo Posebnog protokola Ministastva zdravlaja Republike Srbije za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju postao je sastavni deo Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravlja. Početak primene Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva je 01.01.2017. Softver koji je kreirao i pilotirao CPZŽ za evidentiranje zdravstvenih posledica rodno zasnovanog nasilja uzet je kao baza u izradi jedinstvenog informativnog sistema za beleženje zdravstvenih posledica rodno zasnovanog nasilja.

Saradnja sa Međunarodnim komitetom za izbeglice - IRC

 

Na poziv IRC, Kancelarije u Beogradu, CPZŽ u saradnji sa Incest Trauma Centrom – Beograd, održao je trodnevni trening u Beogradu (16. - 18.05.2016). Program treniga je obuhvatio: razumevanje rodno zasnovanog nasilja; ulogu zdravstvenog sektora na rodno zasnovano nasilje sa naglaskom na seksualno nasilje; prepoznavanje i dokumentovanje rodno zasnovanog nasilja; razumevanje seksualnog nasilja nad decom - rad i postupanje sa decom i pomoć pružaocima usluga. Cilj treninga je bio da se učesnici što potpunije upoznaju i steknu znanja i veštine o temi predviđenoj treningom.Trening su sprovele tri trenerke: Dr. Stanislava Otašević, Dr. Ljiljana Bogavac i Dušica Popadić, psihološkinja. Trening je podržan sa jednim priručnikom „Odgovor zdravstvenog sektora na rodno zasnovano nasilje“ i knjigom „Nacionalna studija o društvenom značaju seksualnog zlostavljanja dece u Republici Srbiji“, hendautima i ostalim materijalm i tehnikom koje je program treninga zahtevao.

Akreditacija kontinuirane medicinske edukacije (KME), Zdravstveni savet Srbije

 

Centar za promociju zdravlja žena (CPZŽ) akreditovao je kod Zdravstvenog saveta Srbije program pod nazivom „Unapređenje odgovora zdravstvenog sektora na rodno zasnovano nasilje“. Kurs je akreditvan pod evidencionim brojem A-1-872/1. Akreditovani program spada u kategoriju domaćeg kursa prve kategorije i učesnicima donosi 6 bodova. Program KME traje tri dana i sprovodi ga tim za edukaciju CPZŽ. Koji čine: Prof. V. Cucić, Prof. S. Savić, Dr. Ljiljana Bogavac, Dušica Popadić-psihološkinja i Dr. Stanislava Otašević, direktorka CPZŽ. Centar za promociju zdravlja žena organizuje i komercijalne treninge za zdravstvene ustanove i zainteresovane pojedince/ke.

Aktivnosti ostvarene u 2015. godini

Centar za promociju zdravlja žena (CPZŽ) ima zadovoljstvo da predstavi aktivnosti koje je sproveo tokom 2015. godine:

1. Revizija programa i materijala za potrebe edukacije zdravstvenog sektora u Srbiji pod naslovom „Odgovor zdravstvenog sektora na rodno zasnovano nasilje – Vodič za zdravstvene radnike/ce“. Materijal je izrađen po uzoru na UNFPA/WAVE paket „Jačanje odgovora zdravstvenog sektora na rodno zasnovano nasilje u Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji“, a prema poslednjim međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. Cilj programa je unapređenje znanja i veština zdravstvenih radnika/ca u Srbiji, koji neposredno pružaju zdravstvene usluge, ali i rukovodstava zdravstvenih usluga od čije dobre i usklađene saradnje zavisi unapređenje i poboljšanje odgovora zdravstvenog sistema na rodno zasnovano nasilje.
Proces izrade programa i materijala je podržan od strane Kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) u Srbiji.
Svi materijali, predviđeni programom za edukaciju zadravstvenih radnika/ca uključujući Vodič za zdravstvene radnike/ce – Odgovor zdravstvenog sektora na rodno zasnovano nasilje dostupni su na:
https://drive.google.com/file/d/0B_Arpye6oMqnNVQ5ZjVZWVRSZHc/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/open?id=0B_Arpye6oMqnfklqNVJxTVJkN0lpM0R5aXMycU9tY1BydlByLVFrVUFRb1F5S29McU16M3c 

2. Nacionalna studija o društvenom problemu seksualnog zlostavljanja dece. CPZŽ je od januara do oktobra 2015.godine, kao deo tima Nacionalne studije, učestvovao u izradi instrumenata za istraživanje, sprovođenju i izradi prve Nacionalne studije o društvenom problemu seksualnog zlostavljanja dece Republici Srbiji.Tim Nacionalne studije činili su Incest Trauma Centar – Beograd, Centar za promociju zdravlja žena i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (Jedinica za prevenciju nasilja / u daljem tekstu: Grupa za zaštitu od nasilja i diskriminacije). Opšti cilj Nacionalne studije je bio procena veličine prisutnosti seksualnog nasilja nad decom i mladima u Srbiji, kroz definisanje incidence i prevalence u ciljanoj grupaciji školske dece. Pored ošteg cilja Nacionalna studija usmerena je i prema donosiocima odluka u oblasti zaštite i brige o deci, kojima pruža naučno zasnovanu argumentaciju za reagovanje od strateških, preko zakonskih, obrazovnih i drugih reformi do konkretnih preventivnih i terapijskih intervencija.
Nacionalna studija je urađena na reprezentativnom uzorku od 2053 dece uzrasta od 10 do 18 godina iz 97 škola, 61 osnovne i 36 srednjih škola iz 51 grada u Srbiji.
Tekst celokupne Nacionalne studije možete naći ovde.

3. Konsultativni sastanak u cilju procene adaptiranog edukativnog programa i njegove praktične primene u okviru edukacije zdaravstvenog sektora Srbije. U organizaciji Kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) u Srbiji i učešće CPZŽ kao programskog partnera, ovaj sastanak održan je 5. oktobra 2015. u Beogradu. Sastanku je prisustvovalo 29 prdstavnika/ca relevantnih institucija (Ministarstvo zdravlja, Zaštitnik građana, Institut za majku i dete IJZ Batut, Koordinaciono zelo za rodnu ravnopravnost, Medicinski fakultet Beograd, Medicinski fakultet Novi Sad, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, Institut za mentalno zdravlje, poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova, Incest Trauma centar i SKGO). Učesnice i učesnice su se složili da je paket dobro adaptiran i održiv tako da ga treba koristiti za dalje edukacije zdravstvenih radnika/ca, ali i kao literaturu u nastavi na meidcinskim fakultetima u Srbiji.

Više podataka možete naći ovde.

4. Strategija u obrazovanju za sprečavanje seksualnog zlostavljanja dece u Republici Srbiji. Prva Nacionalna studija poslužila je kao osnov za izradu prve Strategije u obrazovanju za sprečavanje zlostavljanja dece u Republici Srbiji. U izradi ove Strategije učestvovalle su Biljana Lajovic, Smiljana Grujic i Gordana Medenica iz Ministarstva prosvete RS, Dr Ljiljana Bogavac, Dusica Popadic i Snjezana Mrse iz Incest Trauma Centra - Beograd i Dr. Stanislava Otašević iz Centra za promociju zdravlja žena. U prvoj Strategiji u obrazovanju uzele ucesce 553 osobe u Javnoj raspravi odrzanoj u 11 gradova u cilju izrade Strategije u obrazovanju (od toga 161 ucenik/ca), kao i drzavne ustanove i organizacije, pojedinke i pojedinci koji su dostavili svoje sugestije i komentare na Nacrt Strategije.

5. Treninzi za zdravstvene radnike/ce u izbegličkim centrima. Centar za promociju zdravlja žena, održao je tri radionice u izbegličkim centrimaid, Vranje i Preševo). Cilj radionica je bio da se pružaocima zdravstvenih usluga u izbegličkim centrima, prenese sažeto i praktično znanje vezano za rodno uslovlejno nasilje i njegove zdravstvene posledice u vanrednim situacijama. CPZŽ je pripremio program radionica zasnovan na materijalu za edukaciju zdravstvenih radnika/ca o rodno zasnovanom nasilju, intervencijama i prevenciji u uslovima migrantske krize. Svaka radionica je trajala tri sata, a ukupan broj učesnika/ca na radionaicama je bio 99.

Više podataka možete naći ovde.

pre 6

6. Učešće na UN Konferenciji Zaustaviti nasilje nad ženama – Izgradnja napretka na ubrzanju promena, Istanbul, 9 – 10, decembar, 2015.godine. Na ovaj sastanak pozvana je da učestvuje Dr.Stanislava Otašević, direktorka CPZŽ, kao panelistkinja na sesiji pod nazivom „Sveobuhvatne multisktorske usluge ženama koje su preživele nasilje“. Konferencija je održana u organizaciji UN Women i Populacionaog fonda Ujedinjenih nacija (UNNFPA). Cilj je bio da se sa eksperatima i ekspertkinjama vodećih agencija Ujedinjenih nacija razmotre podaci i najbolje prakse, iz celog sveta, u cilju prevencije i suzbijanja nasilja nad ženama. Konferenciji je prisustvovalo preko 150 učesnika/ca iz preko 40 zemalja članica Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope, agencija ujedinjenih nacija, akademskih institucija i nevladinih organizacija. Sadržina Konferencije bila je usmerena ka identifikaciji izazova i obnavljanju mobilizacije političke posvećenosti da se prekine pandemija nasilja nad ženama i devojčicama.
Više podataka o konferenciji mogu se naći ovde.

end violence

7. Radionice u okviru projekta “Zdravka”. Centar za promociju zdravlja žena (CPZŽ), kao član NALOR-a (Nacionalne asocijacije lečenih od raka) i u saradnji sa Društvom za borbu protiv raka Sombor, uključio se u akciju prevencije raka dojke, koji se sprovodi pod nazivom „Zdravka“.

Cilj projekta, kojim se rukovodio i CPZŽ, bio je rad na prevenciji raka dojke u seoskim sredinama, putem održavanja edukativnih radionica.

CPZŽ je svoje aktivnosti obavio u okviru semi-ruralnih sredina beogradskih prigradskih opština (Grocka, Sopot, Obrenovac i Lazarevac). O značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, kao i o samom projektu „Zdravka“ informaciju je potencijalno dobilo oko 130.000 osoba, od kojih je 68.000 žena. Distribucijom lifleta CPZŽ o mamografiji direktno je obavešteno 4.250 žena koje se leče u lokalnim domovima zdravlja. Isticanjem postera o održavanju radionice, takođe, je postignuta vidljivost i popularizacija značaja i aktivnosti projekta. Rad na edukaciji žena i opšte poulacije izuzetno je značajan jer daje značajan doprinos prevenciji raka dojke u Republici Srbiji.

Ovakav način rada doprinesi, takođe i poboljšanju stanja u efikasnoj zdravstvenoj zaštiti, kroz edukaciju i motivaciju žena da brinu o svom zdravlju.

Postignuti rezultati daju podsticaj daljem razvoju i rastu CPZŽ u periodu koji sledi.